नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

ग्यालेरी

Dumre

डुम्रे भन्सार

View all Images
Fidim

फिदिम

View all Images
Burtibang

एल्बम

View all Images
Sanfebagar

एल्बम

View all Images

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project