नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

आशयको सूचना- १० स्मार्ट सिटिहरु; The Himalayan Times 11 June 2018 All Updates

प्रकाशित मिति: सोमबार, २८ जेष्ठ २०७५ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: सोमबार, २८ जेष्ठ २०७५
1528701373smart cities- Letter of Intend to Award.jpg

१० वटा स्मार्ट सिटिहरुको परामर्शदाता छनौट गर्ने आशयको सूचना। The Himalayan Times national daily on 11 June, 2018.


Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project