नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Notice for short listed Consultant published on 21st poush नयाँ पत्रिका All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २१ पुष २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २१ पुष २०७४

Notice for short listed Consultant published on 21st poush नयाँ पत्रिका


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project