नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Amendment on RFP document All Updates

प्रकाशित मिति: बिहिबार, २८ मंसिर २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बिहिबार, २८ मंसिर २०७४

Amendment on RFP document 


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project