नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

EOI for Preparation of Proposal for Developing Kavre valley as Smart City (CS-04-074-75) All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, ०२ भाद्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, ०२ भाद्र २०७४

EOI for Preparation of Proposal for Developing Kavre valley as Smart City (CS-04-074-75)


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project