नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Notice for Letter of Intend to Award for Master Plan of Nijgadh and Palungtar SC All Updates

प्रकाशित मिति: बिहिबार, २६ साउन २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बिहिबार, २६ साउन २०७४
1502354517Notice for Letter of Intend to Award for Master Plan of Nijgadh and Palungtar SC.jpg

Notice for Letter of Intend to Award for Master Plan of Nijgadh and Palungtar SC


Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project