नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Invitation of LOI for short Listing Consultancy for preparing IDP of 15 New town in Terai Madesh All Updates

प्रकाशित मिति: मंगलबार, २० असार २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, २० असार २०७४

Invitation of LOI for short Listing Consultancy for preparing IDP of 15 New town in Terai Madesh 


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project