नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Notice for Opening Financial Proposal for three smart cities(Gorkha ,Lamjung ,Tanahu) All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, ०९ असार २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, ०९ असार २०७४

Notice for Opening Financial Proposal for three smart cities(Gorkha ,Lamjung ,Tanahu)


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project