नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्मण विभाग

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय

बबरमहल, काठमाण्डौं

Lol Notice for IDP of Ten New Town In Terai Madesh Of Nepal All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, ०९ असार २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, ०९ असार २०७४

Lol Notice for IDP of Ten New Town In Terai Madesh Of Nepal 


डाउनलोड

Contact US


नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय
बबरमहल, काठमाण्डौं
फोन :
फ्याक्स :
इमेल : newtownp1@gmail.com

© New Town Project